Wie zijn wij?

Het wijkplatform bestaat uit ca vijftien leden die een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk Zuidplas vormen. De wijkplatforms bestaan uit vertegenwoordiging van diverse bewonersverenigingen of actieve wijkbewoners. Daarnaast zijn instanties zoals de gemeente (wijkregisseur/wijkwethouder), politie (wijkagent), Woonpartners (wijkconsulent) en het scholencluster Zuidplas ook vertegenwoordigd. De politiek ontvangt de agenda en kan te allen tijde aanschuiven om te vernemen wat er in de wijk speelt.

Het wijkplatform bestaat uit:

 • Titia de Zeeuw (voorzitter)
 • Eric Bac (plaatsvervangend voorzitter, wijkbewoner)
 • Maarten Peters (notulist, wijkbewoner) 
 • Gunilla Hallberg (penningmeester, wijkbewoner)
 • Els de Groot
 • Coby van Doorn (wijkbewoner)
 • Ger van der Knaap (Plus Zuidplas)
 • Arnold Janssen (Bewonerscommissie Zuidplas)
 • Mathijs de Goeij (wijkbewoner)
 • Arjan van der Veeken (wijkbewoner)
 • Rinus Coppens (wijkbewoner)
 • Merel van Steenbergen (Woonpartners Midden Holland) 
 • Corina Kant (Politie, wijkagent)
 • Peter Kops (wijkregisseur, gemeente)
 • Henry ten Zijthof (wijkwethouder, gemeente)
 • Diverse toehoorders vanuit gemeentelijke politieke partijen

Het wijkplatform staat altijd open voor nieuwe leden. Wil je eens een vergadering bijwonen? Meld je dan aan via zuidplas@wijkplatformwaddinxveen.nl of kom gewoon langs bij een vergadering.

Het wijkplatform
Wijkwethouder Henry ten Zijthof