Wat doen wij?

Het Wijkplatform Zuidplas vormt de ogen en oren van de wijk. Het heeft een intermediaire rol. Het wijkplatform informeert en luistert naar de inwoners. Ook is het de schakel om de geluiden uit de wijk richting gemeente te brengen. Sinds haar oprichting heeft het wijkplatform een lijst met inhoudelijke speerpunten opgesteld:

Aandachtspunten:

  1. Openbare ruimte: bestrating & groenvoorziening
  2. Verkeersveiligheid
  3. Sociale veiligheid
  4. Informatie-uitwisseling & organisatie

Aandachtsgebieden:

De basis van het wijkplatform is de bewoners zo goed mogelijk informeren over de zaken die in de Zuidplas spelen. We praten over nieuwe bouwontwikkelingen en bestemmingsplannen (zoals uitbreiding van de PLUS met Zuidplashof, ’t Suyt, Plasrode, Glasparel etc.). Projectontwikkelaars en/of gemeenteambtenaren worden uitgenodigd hun plannen toe te lichten in het wijkplatform. Ontwerpen voor herinrichtingsplannen van de wijk worden gezamenlijk bekeken, waarna een advies ter verbetering van de leefomgeving wordt gegeven. Het wijkplatform houdt zich ook bezig met de Wmo-raad, de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP), de 4 basisscholen, Ipse de Bruggen en het buitengebied (o.a. Plasweg en 6e Tochtweg).