Wie zijn wij?

Het wijkplatform bestaat uit zo’n 16 leden die een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk Zuid & Oost vormen. De wijkplatforms bestaan uit vertegenwoordiging van actieve wijkbewoners en bijna elke buurt in de wijk is vertegenwoordigd. Daarnaast zijn instanties zoals de gemeente (wijkregisseur/wijkwethouder), politie (wijkagent) en Woonpartners (wijkconsulent) ook vertegenwoordigd. De politiek ontvangt de agenda en schuift vrijwel altijd aan om te vernemen wat er in de wijk speelt.

Het wijkplatform bestaat uit:

 • Rob Esseboom (voorzitter, wijkbewoner Tussenzicht)
 • Hans Ferber (notulist)
 • Hugo Slootjes (wijkbewoner Rijnlandstraat)
 • Dirk van der Eijk (wijkbewoner Bloemendaalseweg)
 • Anne Marie Brouwer (wijkbewoner Brugweg)
 • Anneke Goedkoop (wijkbewoner Zuid)
 • Arie Visser (wijkbewoner Centrum)
 • Josca Esveldt (wijkbewoner Oostpolderwijk)
 • Karin Nap (Jongerenwerk, wijkbewoner Zuid)
 • Rens van der Meer (wijkbewoner Centrum)
 • Theo Verkleij (wijkbewoner polder Bloemendaal)
 • Maarten Stegmann (wijkbewoner Oostpolderwijk)
 • Wilma van Niekerk (wijkbewoner Middelburgseweg)
 • Peter Kops (wijkregisseur gemeente)
 • Belinda Leunis (assistent wijkregisseur)
 • Anne Vreeman (Woonpartners)
 • Carina Kant (Politie)
 • Brigitte Leferink (wijkwethouder, gemeente)
 • Theo van der Velde (toehoorder VVD)
 • Fatima Kalai (toehoorder D66)
 • Bert Mulder (wijkbewoner Tussenzicht)
 • Gerrit Uitbeijers (wijkbewoner Tussenzicht)
 • Piet de Haan (wijkbewoner Tussenzicht)
 • Iram Satteur (wijkbewoner Junolaan)
 • Raiza Satteur (wijkbewoner Junolaan)
 • Evalien de Haan (toehoorder CDA)
 • Jan van der Loo (toehoorder PvdA)
 • Sylvia van de Krol (toehoorder PCW)
 • John van der Steldt (toehoorder WeWa)
Hugo Slootjes, wijkbewoner Rijnlandstraat
Karin Nap, Jongerenwerk en wijkbewoner
Theo Verkleij, wijkbewoner polder Bloemendaal
Maarten Stegmann, wijkbewoner Oostpolderwijk