Wat doen wij?

In de wijk Zuid&Oost in Waddinxveen zijn wij samen met vrijwilligers en professionals steeds in de weer om de woonomgeving voor u veiliger, socialer en aangenamer te maken. Veiliger door bv. subsidie te verlenen voor poortverlichting op donkere plekken. Socialer door gezamenlijke activiteiten uit te voeren zoals het bekende stoeptegels Mozaïeken of het adopteren van een stukje groen in uw directe omgeving. En als je over aangenamer wonen praat, zijn er via het wijkplatform in het Warnaarplantsoen diverse zitbankjes geplaatst en een waterkraan. Ook zijn er fleurige bloembakken bij de hefbrug gekomen.

Feitelijk zijn wij de ogen en oren van de wijk. De schakel tussen onze wijk en gemeente. Wat bij ons in de wijk leeft brengen wij onder de aandacht van de gemeente. Omgekeerd informeren wij u via de wijkkrant of wijkavonden over onze eigen activiteiten en die van de gemeente. En dat alles is veelomvattend. Wij praten over bouwontwikkelingen, bestemmingsplannen, de verkeersoverlast bij de hefbrug, ontmoetingsplekken voor jongeren, over de polder Bloemendaal, herinrichtingsplannen enz. Tijdens de 2-maandelijkse openbare wijkplatform vergadering nodigen wij zo nodig gemeenteambtenaren uit om toelichting te geven. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Ook u kunt daaraan een steentje bijdragen. Bezoek de vergadering van het Wijkplatform Zuid&Oost en doe mee met een van de projecten in onze wijk.