Wat doen wij?

Het wijkplatform Vondel – en Oranjewijk wil de ogen en oren van de wijk zijn. Het platform  informeert en luistert naar haar wijkbewoners. Wij vormen een schakel om de geluiden uit de wijk richting de gemeente te brengen.

Binnen het wijkplatform worden tal van thema’s belicht op het gebied van openbare ruimte, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Het wijkplatform zoekt hierbij naar oplossingen voor gesignaleerde problemen, geeft advies en levert input voor de gemeente bij het opstellen van beleid. Juist doordat veel disciplines vertegenwoordigd zijn in het wijkplatform, kunnen de diverse aspecten rechtstreeks en doelmatig aangepakt worden. Naast signaleren zijn we ook een denktank en steken we – waar nodig- de handen uit de mouwen.

Aandachtsgebieden

De basis van het wijkplatform is de bewoners zo goed mogelijk informeren over de zaken die in de Vondelwijk en Oranjewijk spelen. We praten over nieuwe bouwontwikkelingen en bestemmingsplannen. Projectontwikkelaars en/of gemeenteambtenaren worden uitgenodigd hun plannen toe te lichten in het wijkplatform. Ontwerpen voor herinrichtingsplannen van de wijk worden gezamenlijk bekeken, waarna een advies ter verbetering van de leefomgeving wordt gegeven.

Het platform houdt zich ook bezig met gerichte activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals de aanpak van speelvoorzieningen, of de kinderdisco die in het verleden door initiatief van het platform mogelijk is gemaakt.