Burendag

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buurtbewoners. Burendag wordt landelijk georganiseerd in het 4de weekend van september. Het is een feestelijke dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Burendag moet een dag zijn waar buurtbewoners ervaren hoe gezellig hun wijk eigenlijk is.

Het wijkplatform steunt deze dag en organiseert activiteiten in de wijk. Voorbeelden van activiteiten zijn de straatspeeldag, kinderrommelmarkt, playbackshow en open podia activiteiten, de kookwedstrijd en muziekoptredens.

Voor alle buurten in de Vondel-en Oranjewijk kunnen bewoners een aanvraag doen om ook in hun buurt een buurt- of straatgerichte activiteit te organiseren. Het platform ondersteunt een dergelijke aanvraag door hier praktisch of financieel aan bij te dragen.