Buurtbarbecue

In Waddinxveen worden steeds meer buurtbarbecues georganiseerd. Als gemeente en wijkplatforms stimuleren wij deze initiatieven van harte, omdat dit de sociale cohesie in de straat/buurt vergroot. Deze activiteiten met uw buren bevorderen immers het wij-gevoel in de buurt. Wij willen deze initiatieven niet alleen met woorden ondersteunen. Er kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd bij gemeente/wijkplatform. Hiervoor gelden wel wat voorwaarden en spelregels.

Wij zetten de voorwaarden en spelregels hieronder voor u op een rij:

Voor het organiseren van een buurtbarbecue heeft u geen vergunning meer nodig en kunt u volstaan met het indienen van een melding, mits uw buurtbarbecue voldoet aan de volgende voorwaarden en algemene regels. Klik hier voor de voorwaarden en regels en hier voor het meldingsformulier. U moet eerst het meldingsformulier invullen vóórdat u een bijdrage in de kosten aanvraagt.

Voorwaarden

 • De buurtbarbecue wordt georganiseerd voor minimaal 10 adressen en is voor iedereen (die zich bij u heeft aangemeld) uit de desbetreffende buurt of straat toegankelijk; onderscheid op basis van koop- of huurwoningen is hierbij niet toegestaan.
 • De buurtbarbecue vindt plaats in de straat of buurt waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.
 • De buurtbarbecue vindt plaats in hetzelfde jaar als waarvoor de subsidie wordt verstrekt;
 • De buurtbarbecue maakt geen onderdeel uit van een activiteitenprogramma van een gesubsidieerde instelling;
 • Per straat/buurt kunnen er meerdere buurtbarbecues georganiseerd worden. Echter maken de deelnemende adressen, maar één keer aanspraak op de subsidie.
 • Vul het meldingsformulier voor de buurtbarbecue volledig in en verstuur het naar de gemeente.
 • De aanvraag wordt uiterlijk 5 werkdagen vóór de datum van de buurtbarbecue ingediend bij uw wijkplatform via het aanvraagformulier
 • Vermeld in uw aanvraag uw naam, adres, telefoonnummer, het aantal deelnemende adressen, de datum en een omschrijving van de activiteit. Voeg hierbij een kopie van het door u bij de gemeente ingediende meldformulier.
 • Het wijkplatform bepaald de hoogte van het bedrag. Deze bijdrage is als volgt bepaald:

      10-15 deelnemende adressen:              € 75

      16-20 deelnemende adressen:              € 100

      21-25 deelnemende adressen:              € 125

      26-30 deelnemende adressen:              € 150

      meer dan 31 deelnemende adressen:  € 175

*eventuele leges worden door het wijkplatform betaald

 • U ontvangt een e-mail, waarin wordt aangegeven of u wel of niet in aanmerking komt voor een bijdrage. Over de (hoogte van de) bijdrage kan niet worden gecorrespondeerd;
 • U ontvangt een e-mail, waarin wordt aangegeven of u wel of niet in aanmerking komt voor een bijdrage. Over de (hoogte van de) bijdrage kan niet worden gecorrespondeerd;
 • Betaling aan de aanvrager vindt plaats ná inlevering van het declaratieformulier met daarbij de originele en/of gescande bonnen. U dient dit in bij het wijkplatform. Hierbij levert u eveneens een foto met bijschrijft aan. Deze kan gebruikt worden voor één van de wijkkranten, de lokale media of voor de website van het wijkplatform en/of de gemeente.

Wij wensen u veel succes en plezier met uw barbecue!