Wijkbudget

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de buurt waarin zij leven. In wijken en buurten waar het goed en veilig vertoeven is. Het kan zijn dat u zelf een idee of wens heeft over hoe uw wijk verbeterd kan worden. Heeft u een idee waardoor het leven, wonen en verblijven in uw wijk nog prettiger wordt? Een idee waardoor de buurtbewoners elkaar beter leren kennen, uw wijk veiliger wordt of waardoor de leefomgeving verbeterd? Naar dat soort ideeën zijn wij op zoek, want uiteindelijk weet u het beste waar in uw wijk behoefte aan is.

Om uw plannen mogelijk te maken heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld in de vorm van wijkbudgetten. De hoogte van de wijkbudgetten is gebaseerd op het aantal huishoudens in de wijk, met een minimum van €20.000,- . Van dit budget kunt u het initiatief nemen om het leven, wonen, de saamhorigheid en het verblijven in uw buurt aangenamer te maken. U bent dus zelf aan zet en u wordt van harte uitgenodigd om met ideeën, initiatieven en plannen te komen.

Voor de besteding van de wijkbudgetten gelden er een aantal spelregels. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om via het wijkbudget een speeltoestel te financieren. Hiervoor geldt binnen de gemeente een recent nieuw opgesteld speelruimteplan. Een vereiste voor de besteding van het wijkbudget is dat daar zelfwerkzaamheid van de aanvrager tegenover staat. Deze zelfwerkzaamheid kan bestaan uit het onderhoud van adoptiegroen, het poten van bollen of zelf een activiteit organiseren.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat uw initiatief kan rekenen op voldoende draagvlak in de wijk. Dit kunt u aantonen door via een handtekeningenlijst de voor- en tegens in uw wijk inzichtelijk te maken. Als hieruit blijkt dat de buurt uw initiatief ondersteund en er geen belangen van andere bewoners worden geschaad komt uw initiatief in aanmerking voor het wijkbudget. De gemeente is hierin leidend en geeft aan van welke adressen u het draagvlak dient aan te tonen.

In de afgelopen jaren hebben diverse bewoners van Waddinxveen een stuk groen geadopteerd. Dit heeft geleid tot een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en het vergroten van de sociale cohesie in de wijk. Ook heeft dit geleid tot verbeterde sociale contacten in de buurt. Andere voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn het organiseren van een buurtbarbecue, het laten plaatsen en zelf onderhouden van een plantschaal, het aanleggen van een moestuin en het openen van een minibieb voor de wijk.

Heeft u een idee/wens en wilt u een aanvraag doen, dan kunt u een aanvraag doen via het aanvraagformulier.

Daarbij is draagvlak in de wijk belangrijk. Gebruik de handtekeninglijst om dit draagvlak aan te tonen.

Uw aanvraag komt dan binnen bij het wijkplatform en zij zullen uw aanvraag beoordelen en bekijken of deze gehonoreerd kan worden. Zij zullen met u contact opnemen over uw aanvraag. Indien het wijkplatform akkoord gaat zal uw aanvraag door de gemeente getoetst worden of deze niet in strijd is met wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en/of openbare orde en veiligheid. Zowel gemeente als wijkplatform kijkt bij knelpunten altijd naar de mogelijkheden om uw aanvraag alsnog doorgang te laten vinden. Bij een akkoord van zowel gemeente als wijkplatform kan uw idee gerealiseerd worden. Waardoor u zelf bijdraagt aan de verbetering van uw buurt/wijk!

Download hier de spelregels wijkbudget (PDF)

Download hier de richtlijnen offerte aanvraag (PDF)

Omvorming Antares van spelen naar groen
Dikke bandenrace Wielerronde Waddinxveen
Victor Veilig in wijk Zuidplas Waddinxveen
Buurtbarbecue Zuidplas Waddinxveen